Krizový management se uplatní v době trvání krizových situací ekonomického subjektu (jde o ekonomické, personální, organizační a jiné obtížné situace), které ohrožují integritu a ekonomickou stabilitu firmy.

krizový managmentPři uvedených potížích se přímo podílíme na jejich řešení s dalšími odborníky a přebíráme řízení firmy, pokud o to klient požádá. Pro tyto případy disponujeme týmem zkušených a vyškolených pracovníků.  V rámci krizového managementu pro Vás připravíme moderními ekonomickými nástroji odborné a kvalitní řešení, které budeme aplikovat při řešení vzniklé nepříznivé situace uvnitř firmy, které povedou k restrukturalizaci a sanaci Vašeho podniku (firmy) nebo k řízenému bankrotu.