a) jednu hodinu konzultace v našich oblastech zdarma (telefonicky, osobně); osobní konzultace se uskuteční dle Vašeho požadavku na jakémkoliv, k tomuto účelu vhodném místě v Praze,

b) 20% slevu z ceny námi poskytnutých služeb,

c) ke konci každého měsíce dostanete informační e-mail o novinkách a změnách zákonů, které se dotýkají Vašeho předmětu podnikání nebo činnosti a tím jste se vyhnuli případným postihům od státních a samosprávných orgánů.

To vše za cenu 1.900,- Kč měsíčně bez DPH.

V případě Vašeho zájmu vyplňte kontaktní formulář zde klikněte.