Zajišťujeme komplexní poradenství při podnikání a podnikových kombinacích (rozdělení, fúze, přeměny).

Dále zajišťujeme poradenství a řešení problémů v  oblastech:podnikové poradenství

  • podnikové strategie,
  • podnikatelských a developerských projektů a záměrů,
  • tvorby rozpočtů a plánů,
  • finančních analýz a rozborů,
  • posouzení podnikatelských a developerských projektů a záměrů,
  • auditu a podpory v oblasti informačních a komunikačních technologií,
  • systému řízení a optimalizace motivačního systému,
  • personálních analýz a personální politiky firmy,
  • tvorby podnikových směrnic a systému pokynů statutárních orgánů.