Zajišťujeme komplexní poradenství při podnikání a podnikových kombinacích - rozdělení, fúze, přeměny. ale i činnosti související s ukončením činnosti společnosti - likvidací. Likvidace společnosti představuje právní postup vedoucí k ukončení podnikání obchodní korporace, tedy zrušení a zánik v případech, kdy společnosti není předlužená. Pokud je již společnost předlužená (aktiva jsou nižší než pasiva), má vedení společnosti zákonnou povinnost podat insolvenční návrh a zahájit insolvenční řízení.

Jsme schopni plně zrealizovat podnikové transakce z daňového i právního hlediska. Zajistíme přípravu prodejní dokumentace, asistenci při jednáních o podmínkách transakce, její ceně. Kompletně zajistíme veškeré typy fúzí i reorganizací.

Finanční, právní a daňové due dilligence zajišťujeme prostřednictvím odborníků, daňového poradce a advokáta.

podnikovéDále zajišťujeme poradenství a řešení problémů v oblastech:

  • podnikové strategie,
  • podnikatelských a developerských projektů a záměrů,
  • tvorby rozpočtů a plánů,
  • finančních analýz a rozborů,
  • posouzení podnikatelských a developerských projektů a záměrů,
  • auditu a podpory v oblasti informačních a komunikačních technologií,
  • personálních analýz a personální politiky firmy,
  • tvorby podnikových směrnic a systému pokynů statutárních orgánů.