právoPomůžeme Vám při založení Vaší obchodní společnosti (viz. Zakládání firem, ready made firem v ČR a zahraničí), včetně vyřízení živnostenských oprávnění, zastupování v řízení u obchodního rejstříku a registrace na místně příslušném finančním úřadě, správy sociálního zabezpečení a zdravotních pojišťoven.

Samozřejmostí je zastupování na valných hromadách a organizace valných hromad, včetně zajištění komplexního právního servisu a notáře.

Zajistíme Vám kompletní podnikový právní servis související s chodem již založené obchodní společnosti, jako je např. příprava smluvní dokumentace související s činností společnosti, poskytováním právních rozborů nebo součinnost s daňovými poradci a auditory při daňové optimalizaci společností, a v součinnosti s vedením společnosti zrealizujeme provádění změn ve společnostech (tj. změnu sídla, statutárních orgánů, navýšení základního jmění, fůze aj.) a další související problematiku obchodního rejstříku.

Spolupracující advokátní kancelář Vám nabídne široký právní servis i v oblastech:

  • sepisování smluv a dokumentace,
  • vymáhání pohledávek, likvidace, restrukturalizace, insolvenční řízení,
  • právo nemovitých věcí,
  • trestní právo zaměřené zejména na hospodářské trestné činy, přestupky, správní delikty,
  • zastoupení při soudním řízení.