V rámci účetního poradenství a vedení účetnictví zajišťujeme následující služby:

 • vedení účetnictvírevize účetnictví s důrazem na metodiku účetních postupů, a dodržování norem stanovených daňovými zákony a soulad výstupů účetnictví s daňovým přiznáním. Revize je ukončena podrobnou zprávou výhradně pro vnitřní potřebu účetní jednotky,
 • zajištění konverze české účetní soustavy do mezinárodních účetních standardů,
 • rekonstrukce účetnictví,
 • poradenský servis pro účetní firem,
 • školení účetních,
 • řešení a návrhy řešení složitých účetních případů,
 • návrhy účtového rozvrhu na základ podnikatelského záměru a požadavků klienta,
 • návrhy analytické evidence, systému středisek, zakázek, operativní evidence a podrozvahových účtů.


Dále zajišťujeme vedení účetnictví pro podnikatelské subjekty i subjekty, které nejsou zřízeny za účelem podnikání - komplexní zpracování účetní agendy v prostorech naší účetní firmy, které může zahrnovat na základě specifikace, uvedené ve smlouvě:

 • komplexní účtování se změřením na výstupy pro manažery a vedení firem (vyhodnocování zakázek, účtování po střediscích apod.),  
 • příprava a zaúčtování všech účetních dokladů do peněžního deníku a hlavní knihy,
 • vedení pokladní knihy,
 • vedení přehledů operativní evidence,
 • tisk jednotlivých sestav a předkládání klientovi,
 • výpočet cash flow,
 • na základě požadavků klienta podávání pravidelných informací o ekonomické situaci,
 • rozboru jednotlivých sestav přímo v sídle klienta,
 • vypracování podkladů pro příslušná daňová přiznání v následujících oblastech - daň z příjmů, DPH, silniční daň a další druhy daní,
 • komplexní zpracování mzdové agendy, včetně komunikace s orgány Správy sociálního zabezpečení a Zdravotními pojišťovnami,
 • periodické reporty klientům o stavu jejich firmy, předložení operativní uzávěrky,
 • školení a zaškolování účetních jednotlivých účetních jednotek na základě jejich požadavků.