účetnictviV rámci účetního poradenství a vedení účetnictví zajišťujeme následující služby:

 • revize účetnictví s důrazem na metodiku účetních postupů a dodržování norem stanovených daňovými zákony, soulad výstupů účetnictví s daňovým přiznáním. Revize je ukončena podrobnou zprávou výhradně pro vnitřní potřebu účetní jednotky,
 • zajištění konverze české účetní soustavy do mezinárodních účetních standardů,
 • rekonstrukce účetnictví,
 • poradenský servis a školení účetních,
 • návrhy účtového rozvrhu na základ podnikatelského záměru a požadavků klienta.

Dále zajišťujeme vedení účetnictví pro podnikatelské subjekty i subjekty, které nejsou zřízeny za účelem podnikání. Zpracujeme komplexní účetní agendu v prostorách naší účetní firmy, nebo v sídle klienta, na základě specifikace, uvedené ve smlouvě, např.:

 • komplexní účtování se zaměřením na výstupy pro manažery a vedení firem,
 • příprava a zaúčtování všech účetních dokladů do peněžního deníku a hlavní knihy,
 • vedení přehledů operativní evidence,
 • výpočet cash flow,
 • vypracování podkladů pro příslušná daňová přiznání v následujících oblastech - daň z příjmů, DPH, silniční daň a další druhy daní,
 • komplexní zpracování mzdové agendy, včetně komunikace s orgány Správy sociálního zabezpečení a Zdravotními pojišťovnami,
 • periodické reporty klientům o stavu jejich firmy, předložení operativní uzávěrky,
 • školení a zaškolování účetních jednotlivých účetních jednotek na základě jejich požadavků.