Ivana Razímová

Ivana Razímová

Vystudovala střední ekonomickou školu v Žatci. Je držitelem certifikátu Mezinárodních obchodních operací, vedení podvojného účetnictví, auditu daní, auditu z pohledu strukturálních fondů Evropského účetního dvora a manažer zahraničního obchodu The International Education Society. Je specialistkou na controlling v oblasti ekonomiky, cla a daní. Má mnoholeté zkušenosti s prováděním daňových, celních kontrol a auditu. Je specialistkou na účetnictví, daně a clo z pohledu kontrol prováděnými státními orgány, Evropskou komisí a Evropským účetním dvorem.

 


Dr. Ing. Josef Veselý Ph.D. MBA

Dr. Ing. Josef Veselý Ph.D. MBA

Vystudoval Strojní fakultu a Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy v oboru matematika a chemie. Je absolvent postgraduálního doktorandského studia na Vysoké škole ekonomické v Praze v oboru hospodářská politika. Dále je absolventem The Free Swiss University of St.George´s a absolvent postgraduálního specializačního studia na Vysoké škole ekonomické v Praze – Institutu oceňování majetku v oboru ekonomika (ceny a odhady, oceňování podniků).  Je držitelem certifikátu mezinárodních účetních standardů. Je soudním znalcem z oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady se zvláštní specializací oceňování podniků, nepeněžitých vkladů, cenných papírů, majetkové podstaty, cen obvyklých při prodeji mezi ekonomicky propojenými osobami, zapsaný v registru znalců v oboru ekonomika, vedeném u Ministerstva spravedlnosti České republiky. Je člen Komory daňových poradců ČR daňovým poradcem. Slovem i písmem ovládá anglický a ruský jazyk.


Ing. Jan Cedl

Ing. Jan Cedl

Vystudoval obchodní fakultu na Vysoké škole ekonomické v Praze. Je ekonom a informatik s dlouholetou praxí ve velkém hutním podniku, softwarové firmě a ve vlastní firmě. Jeho specializací jsou ekonomické analýzy, strategické i operativní plánování, controlling a modelování hodnoty podniku. Je externí odborný asistent na Vysoké škole finanční a správní, o.p.s v Praze a externí pedagog na ekonomické fakultě Západočeské univerzity v Plzni. Slovem a písmem ovládá německý a ruský jazyk.


Mgr. Jiří Kubovič

Mgr. Jiří Kubovič

Vystudoval právnickou fakultu na Západočeské univerzitě v Plzni. Je držitelem certifikátu Mezinárodních obchodních operací a vedení podvojného účetnictví. Má praktické zkušenosti s krizovým řízením firem, controllingem a likvidací firem. Je advokátem, členem České advokátní komory a věnuje se obchodnímu a korporátnímu právu, fůzemi, právním due diligence a dalšími právními obory.


Ing. Jaroslav Bastl

Ing. Jaroslav Bastl

Vystudoval Vysoké učení technické v Brně. Má mnoholeté praktické zkušenosti jako účetní,  interní auditor a likvidátor. Ovládá anglický a ruský jazyk.


Jiří  Košler

Jiří  Košler

Vystudoval střední školu stavební a nadstavbové studium v oboru účetnictví. Má praktické zkušenosti v manažerských funkcích. Má bohaté zkušenosti jak z řízení firem, tak ekonomiky firem a účetnictví ve vazbě na daňovou problematiku. Podílel se na řadě projektů v oblasti oceňování podniků. Je účetní specialistou. Ovládá ruský a anglický jazyk.


Jan Richter


Jan Richter

Vystudoval střední školu elektrotechnickou a absolvoval odborné specializační vzdělávání v oblasti infomačních technologií. Je držitelem servisním osvědčení mnoha nadnárodních firem. Je specialistou v oboru informačních technologií a IT strategie.  Je auditorem informačních technologií a konsultantem v oblasti IT.  Dlouhodobě působí v oblasti správy software a hardware se zaměřením na architekturu, dálkovou správu počítačových sítí a serverových technologií. Ve své práci se zaměřuje na tvorbu s údržbou pasivní i aktivní bezpečnostních prvků pro chod sítí. Ovládá anglický jazyk.