Díky udělení tohoto souhlasu Vám budeme moci nabídnout produkty a služby šité na míru Vašim potřebám. Poskytování našich produktů a služeb není tímto souhlasem podmíněno, ale věříme, že jedině tak vám můžeme nabízet vhodná řešení. Samozřejmě můžete své rozhodnutí kdykoliv změnit a souhlas odvolat.

Souhlas se zpracováváním osobních údajů a se zasíláním obchodních sdělení
Souhlas je udělován dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, dále jen „GDPR“), dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (dále jen „ZZOÚ“) a dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů.

Udělujete tímto souhlas společnosti taxway s.r.o., Osadní 1474/2, 170 00 Praha 7 - Holešovice, (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (dále jen „zákon o zpracování osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje:
    • jméno a příjmení,
    • název společnosti,
    • fakturační adresa,
    • e-mail,
    • telefonní číslo.

Jméno, příjmení, název společnosti, fakturační adresa, telefonní číslo a e-mail je nutné zpracovat pro vytvoření nabídky služeb, jednání o této nabídce nebo za účelem odpovědi na Vámi vznesený dotaz a nabídky nových produktů. Takové zpracování umožňuje ust. § 8 zákona o zpracování osobních údajů. Tyto osobní údaje budou správcem zpracovávány po dobu jednání o uzavření smlouvy mezi vámi a správcem, nejdéle po dobu 3 let pro marketingové účely, nejdéle po dobu poskytnutí plnění pro účely plnění smlouvy a po dobu 10 let pro evidenci plnění, pokud neudělíte souhlas k dalšímu zpracování.

S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to zasláním emailu na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:
    • Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.
    • Aktuální seznam vybraných společností a dotčených obchodních partnerů je uveden na webových stránkách.

Vezměte prosíme, na vědomí, že podle zákona o zpracování osobních údajů máte právo:
    • vzít souhlas kdykoliv zpět,
    • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
    • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, 
    • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
    • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
    • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.