V této oblasti zajišťujeme:

 • zpracování daňových přiznání; za zpracovaná daňová přiznání přebíráme veškerou odpovědnost, která vyplývá ze zákona,
 • podklady daňových přiznání,
 • komplexní služby daňového poradenství v oblasti všech druhů daní:
  • daň z příjmů fyzických osob a právnických osobdaně
  • daň z přidané hodnoty
  • spotřební daně
  • daň silniční
  • daň z nemovitostí
  • daň dědická, darovací a daň z převodu nemovitostí
  • správa daní a poplatků
 • vyřizování záležitostí na finančních úřadech na základě vystavených plných mocí,
 • přípravu na kontroly finančních úřadů,
 • zastupování klientů v otázkách daní a poplatků před státními orgány,
 • vnitřní revize účetnictví a daňové evidence s důrazem na dodržování norem stanovených příslušnými     daňovými zákony, jejichž výsledky jsou určeny výhradně pro vnitřní potřebu podnikatelů. V rámci těchto revizí zajišťujeme komplexní doporučení pro správnost daňového přiznání a optimální a správný daňový výsledek,
 • zastupování klientů v jednáních v souvislosti s procesním právem daňovým při jednáních s orgány státní správy a před soudy.


Dále zajišťujeme poradenství v oblasti mezinárodního zdanění.