V rámci daňového poradenství poskytujeme specifické služby za účelem řádného plnění daňových povinností.
V této oblasti pro Vás zajistíme:

  • zpracování daňových přiznání; za zpracovaná daňová přiznání přebíráme veškerou odpovědnost, která vyplývá ze zákona,
  • podklady daňových přiznání,
  • komplexní služby daňového poradenství v oblasti všech druhů daní,
  • přípravu na kontroly finančních úřadů,
  • vnitřní revize účetnictví a daňové evidence s důrazem na dodržování norem stanovených příslušnými     daňovými zákony, jejichž výsledky jsou určeny výhradně pro vnitřní potřebu podnikatelů. V rámci těchto revizí zajišťujeme komplexní doporučení pro správnost daňového přiznání a optimální a správný daňový výsledek,
  • zastupování klientů v otázkách daní a poplatků před finančním úřadem a státními orgány a zastupování klientů v jednáních v souvislosti s procesním právem daňovým při jednáních s orgány státní správy a před soudy.

    Dále zajišťujeme poradenství v oblasti mezinárodního zdanění.