V uvedené oblasti zejména zajišťujeme:

oceňování nemovitostí

 • oceňování podniků, nepeněžitých vkladů, cenných papírů, majetkové podstaty, cen obvyklých při prodeji mezi ekonomicky propojenými osobami,
 • oceňování průmyslových práv, know-how, goodwillu a ochranných známek pro účely vkladů do obchodních společností,
 • zpracování projektů fúzí a výpočet výměnných poměrů akcií,  
 • přezkoumání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami,
 • přezkoumání smlouvy o převodu a nájmu podniku, nebo jeho části,
 • ocenění jmění akciových společností a společností s ručením omezeným pro účely přeměn (sloučení, splynutí) těchto společností,
 • ocenění jmění akciových společností a společností s ručením omezeným pro účely rozdělení těchto společností,
 • stanovení hodnoty obchodního podílu pro účel jeho zástavy nebo prodeje mezi osobami spojenými  
 • stanovení přiměřenosti ceny nebo směnného poměru cenných papírů při povinné nabídce,
 • stanovení přiměřenosti ceny akcií při koupi účastnických cenných papírů,
 • přezkoumání ovládací smlouvy nebo smlouvy o převodu zisku,
 • stanovení hodnoty majetku při nabývání od zakladatele, akcionáře, nebo osoby jednající s ním ve shodě, od ovládané osoby nebo od osoby se kterou je tvořen koncern,
 • přezkoumání sloučení společností (fúze),
 • stanovení výše vypořádání v penězích při zrušení akciové společnosti bez likvidace,
 • zpracování zprávy o přezkoumání rozdělení společností,
 • stanovení ceny obvyklé při prodeji mezi ekonomicky, nebo personálně spojenými osobami,
 • ocenění majetkových podstat pro účely likvidace, konkursu a vyrovnání.


Dále v oblasti oceňování majetku zajišťujeme:

 • oceňování nemovitostí a stavebních prací
 • posuzování zda se jedná o opravy nebo rekonstrukce pro daňové účely
 • oceňování automobilů a dalších druhů zboží