majetekNabízíme Vám nejnovější analytické postupy při oceňování podniku nebo majetku, založené na komplexních oceňovacích modelech, které reflektují makroekonomické a odvětvové trendy, ovlivňující oceňovanou společnost.

V uvedené oblasti zejména zajišťujeme:

 • oceňování podniků, nepeněžitých vkladů, cenných papírů, majetkové podstaty, cen obvyklých při prodeji mezi ekonomicky propojenými osobami,
 • oceňování průmyslových práv, know-how, goodwillu a ochranných známek pro účely vkladů do obchodních společností,
 • zpracování projektů fúzí a výpočet výměnných poměrů akcií,  
 • ocenění jmění akciových společností a společností s ručením omezeným pro účely přeměn,
 • stanovení hodnoty obchodního podílu pro účel jeho zástavy nebo prodeje mezi osobami spojenými,
 • stanovení hodnoty majetku při nabývání od zakladatele, akcionáře, nebo osoby jednající s ním ve shodě, od ovládané osoby nebo od osoby se kterou je tvořen koncern,
 • stanovení ceny obvyklé při prodeji mezi ekonomicky, nebo personálně spojenými osobami,
 • ocenění majetkových podstat pro účely likvidace, konkursu a vyrovnání.

Dále v oblasti oceňování majetku zajišťujeme:

 • oceňování nemovitostí a stavebních prací,
 • posuzování, zda se jedná o opravy nebo rekonstrukce pro daňové účely,
 • oceňování automobilů a dalších druhů zboží.