Nabízíme Vám právní a daňové služby podle nově účinného zákona č. 284/2023 Sb., o preventivní restrukturalizaci, zahrnující přípravu Sanačního projektu i Restrukturalizačního plánu.